Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.  

Outsourcing

Termin outsourcing jest angielskim skrótem pochodzącym od słów outside-resource-using.

W uproszczeniu termin oznacza korzystanie z zasobów zewnętrznych.

Prekursorem tej koncepcji w 1923 został Henry Ford, który określił go wówczas słowami:

"Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my."

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, aby outsourcingu nie mylić z umową zleceniem. Podstawowa róznica od umowy zlecenia jest taka, że outsourcing to działanie długoterminowe i tworzy całkowicie nowy rodzaj relacji pomiędzy przedsiębiorstwami. Nie można również powiedzieć, że jest to klasyczna relacja dostawca - odbiorca, jest bardziej układem partnerskim, w którym obie strony czerpią obopólną korzyści.

Proponujemy Państwu skorzystanie z tej formy współpracy z kilku istotnych powodów:

 • redukcji i kontroli kosztów
 • koncentracji na podstawowych celach działalności
 • uzyskania dostępu do wartości intelektualnych najlepszej jakości,
 • zwolnienia zasobów własnych do innych celów,
 • pozyskania zasobów, którymi firma nie dysponuje,
 • uporania się z funkcją trudną do wykonywania lub niemożliwą do kontrolowania,
 • pozyskania kapitału,
 • podziału ryzyka,

Obszarami działania przedsiębiorstw, w których oferujemy w/w strategie jest: informatyka oraz rachunkowość.

Z zakresu informatyki:

 • konserwacje i naprawy sprzętu,
 • rozbudowa infrastruktury,
 • szkolenie personelu,
 • rozwój aplikacji,
 • przetwarzanie danych,
 • wdrażanie systemów informatycznych

Z zakresu rachunkowości:

Szczegóły oferty na www.counting.pl

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • oracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
 • prowadzenie ewidencji księowej ksiąg handlowych oraz KPiR,
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do odpowiednich Urzędów,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych do GUS,
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie zeznań rocznych,
 • pełna obsługa kadrowo-płacowa,
13 432 38 08
Zrób test łącza

Księgowość i finanse

Księgowość i finanse